-törzs utótagú szavak, partnertörzs, cikktörzs, pénztártörzs, jogcímtörzs, főkönyvi törzs, ügyféltörzs, devizatörzs, megjegyzéstörzs, gyáriszám-törzs

2009. 12. 02.

Szoftverfejlesztéshez kapcsolódóan egybeírás, különírás, illetve kötőjeles írás témakörben kérnék tanácsot az alábbi „törzs” tagokat tartalmazó szavakra:
– partnertörzs
– cikktörzs
– pénztártörzs
– jogcímtörzs
– főkönyvi törzs
– ügyféltörzs
– devizatörzs
– megjegyzéstörzs
– gyáriszám-törzs

A kérdéses alakulatok többsége a fajtajelölő főnévi minőségjelzős alakulatokhoz sorolható. Ezek közül a következőket a szabályzat 114. b) pontja szerint egybeírjuk: partnertörzs, cikktörzs, devizatörzs, megjegyzéstörzs. A 114. b) pontja és a 138. pont szerint a kettőnél több szóból alakult, azaz többszörös összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk, mint a kéttagúakat, tehát: pénztártörzs, jogcímtörzs, ügyféltörzs. (A megjegyzéstörzs azért tartozik az első csoportba, mert a szótagszámlálás szempontjai szerint az egy szótagú igekötőt nem tekintjük külön összetételi tagnak.) A gyári szám önmagában különírt szókapcsolat, de mivel a kapcsolt utótag a szókapcsolat egészéhez járul, ezért az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot kötőjellel kapcsoljuk: gyáriszám-törzs (a 139. b) alapján). A főkönyvi törzs esetében, ahol a minőségjelző melléknév, a szabályzat 107. a) pontját vesszük alapul: a minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól, különösen olyankor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. Mivel az előtag összetett szó, ezért a javasolt írásmód: főkönyvi törzs.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra