szexszé, x-re végződő szó toldalékolása -vá/-vé raggal

2009. 12. 03.

„A szeretkezés lealacsonyodott szexszé” mondatban vajon megfelelően írtam az utolsó szót?

Az OH. útmutatása alapján a -val/-vel és a -vá/-vé rag v-je a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen szavakhoz vagy nevekhez járulva hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz, pl. fixszé, ortodoxszá, tehát a kérdéses szó is ezekhez hasonlóan íródik: szexszé.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra