borozdol

2009. 12. 08.

Szoktuk mondani, hogy: „Ezzel az emberrel nem lehet borozdolni.” De még az értelmező szótárban se találom ezt a szót. Tájszó?
Másik kérdés: a példamondatban jó helyre tettem a mondatvégi pontot?


Az Új Magyar Tájszótár és a Czuczor – Fogarasi A magyar nyelv szótára c. munkájában szerepel a „borozda” szó, mint a „barázda” változata. Czuczor – Fogarasi szerint a „borozda” a „barázda” (akkori szóhasználattal) tájdivatos kiejtése a székelyeknél. Jelentése megegyezik a borozdáéval: ‘ekével hasított vonal’. A „borozdál” ige azonban egyik szótárban sem szerepel, ahogy a Régi magyar glosszáriumban és A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárában sem. Természetesen végig lehet nézni az egyes tájegységek szótárait, ez azonban nem a nyelvi gyorsszolgálat feladata. Lehetséges jelentés lehet talán: ‘barázdát szántani’.
Eszembe jutott még, hogy esetleg a „boroz” ige lett egy újabb képzővel ellátva, illetve a kifejezés hasonlít az „Ezzel az emberrel nem lehet kukoricázni” kifejezésre, ezek azonban egyéni ötletelésem eredményei. A szó jelentésének vizsgálata további kutatást igényelne, ehhez igénybe veheti szakértői szolgáltatásunkat.

Másik kérdésére reagálva: igen, jó helyen szerepel a pont, mert ha az idézett rész teljes mondat vagy azzal zárul, akkor a mondatzáró írásjelet az idézőjel elé kell kitenni. Ha az idézetet még további szövegrész követi, a mondatzáró írásjelek közül a pontot el kell hagyni, a kérdőjelet és a felkiáltójelet azonban ki kell tenni.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra