a birtokos jelző ragja

2009. 12. 22.

A birtokos részeshatározóról keresgélek anyagokat, de eddig nem sok sikerrel. „A magyar grammatiká”-ban is csak néhány mondat van róla. Konkrétan az érdekel, hogy mi a helyzet ha többszörös birtokosról van szó, hiszen ilyenkor ott is elkél a -nak, -nek rag, hogy érthető legyen a mondat, viszont a részeshatározó is „viseli” ezt a toldalékot. Így kicsit zavaró és akár félreérthető is lehet a mondat a két azonos toldalék miatt.
Kérem, legyen segítségemre, hogy hol olvashatok erről a témáról bővebben.

A kérdésről a birtokos jelző ragja, illetve -nak, -nek birtokosjelző-rag megjelöléssel olvashat a nyelvművelő szakirodalomban, pl. Grétsy-Kemény: Nyelvművelő kéziszótár, Tinta Könyvkiadó, 2005. 77. és további oldalak. A Magyar nyelvhasználati szótár (Pauz-Westermann, 2007.) a 38. oldalon foglalkozik a kérdéssel.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra