számos után egyes vagy többes szám

2009. 12. 31.

Neves orgonaművészünk halálhírében olvashattuk tegnap „Orgonaművek mellett számos zenekari, kamara-, és kórusműveket is szerzett, közel 50 lemeze jelent meg.” Az én fülem a számos után egyes számot vár. Hogyan helyes?

A magyar nyelv finnugor sajátossága, hogy a főnév többséget kifejező mennyiségjelző után is egyes számban áll: tíz nap, sok könyv. A régi magyarban azonban indoeurópai hatásra néhol többes számú alakok is megjelentek, és ezek meg is maradtak: pl. Berzsenyi összes versei (a hagyományosabb összes műve), minden idők (de például minden ember). A többi melléknév után is ingadozás figyelhető meg: többi gyerek vagy gyerekek. A számos, nagyszámú mellett is előfordul, de ezt a Nyelvművelő kéziszótár (368.) és magunk se támogatjuk: számos évekig helyett inkább számos évig. Az idézett példában is a számos művet szerzett forma lenne a helyesebb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra