intézménynevek alárendelt egységeinek neve

Végigböngészve az adatbázist több kapcsolódó választ is találtam, azonban ezek alapján sem tudom biztonsággal eldönteni, miként kellene helyesen írva utalni az önkormányzatok egyes feladatköreit végző egységekre, csoportokra, bizottságokra, osztályokra, testületekre.
Több szakmai forrásban is találkoztam azzal a javaslattal, hogy a kisebb, avagy csoportjellegű egységeket kis-, a nagyobbakat nagybetűvel írjuk. A helyesírási szabályzat pedig az intézményszerűséghez, egyediséghez köti a nagybetűs írásmódot, és az azonos rendeltetéshez, valamint a kisebb egységekhez a kisbetűset. Erre hoz példákat is, amelyek zavarba ejtően következetlennek tűnnek számomra. Osztályok elnevezésére kis- és nagybetűs módot is javasol egyediségük kiemelése vagy figyelmen kívül hagyása tükrében.
Hogyan írjuk helyesen a következő példamondatokat, amelyekben most minden szervezeti egység, ill. tisztség kis kezdőbetűvel szerepel: „A képviselő-testület az ügyet a pénzügyi bizottság és a pénzügyi osztály hatáskörébe utalja. A jegyző és a polgármester úr is egyetértett a testület határozatával.”
Az egyes településeken magától értetődik, hogy „a képviselő-testület” a helyi képviselő-testületet jelenti. Ha a helyiek hivatkoznak rá, írnak róla, általában -tiszteletük jeleként vagy formális okokból – nagy kezdőbetűt használnak. Így van ez a polgármester, de a pénzügyi bizottság esetén is. Kérdés, hogy ezekben az esetekben hol húzódik a határ az egyedi és általános, a kisebb és nagyobb között? A helyi önkormányzati csoportok és bizottságok, osztályok és testületek egy helybéli számára vajon mikor jelennek meg egyedi és mikor csoportos jelenségként?