névutós szerkezetek

2010. 01. 06.

Szeretném megkérdezni, hogy helyesek-e az “a széknek mellette” és az “a takarónak alatta” formák az “a szék mellett” ill. az “a takaró alatt” helyett.

A birtokos jelző ragja nélküli névutós forma (“a szék mellett, a takaró alatt”) köznyelvi. A raggal is jelölt alak (“a széknek mellette, a takarónak alatta”) az ómagyar korban gyakori volt, majd a reformkorban kiszorította az egyszerűbb forma, de a 19. század második felében ismét megszaporodott a száma, a nyelvművelők erőteljes támogatása mellett (vö. Kiss Jenő — Pusztai Ferenc [szerk.] 2003. A magyar nyelv története. Osiris, Bp. 766. o.). Ma archaikusnak számít.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra