se, sem

2010. 01. 08.

Él-e még a „sem” tagadó szavunk? Mert gyakran ott is „se”-t látok írva, ahol nincs tiltásismétlés!

Önnek igaza van, az igényes köznyelvben tiltószóként a „se” (pl. te se menj el!), tagadószóként a „sem” (pl. „én sem szeretném”) használatos. A nyelvi ízlés tiltó mondatokban a „sem” használatát durva hibának, ám tagadó mondatban a „sem” helyetti „se” használatát csak pongyolaságnak minősíti, sőt, bizonyos hangtani környezetben (m hanggal kezdődő szó előtt) ez a természetes: „azt se mondta, bikmakk”. (Forrás: Grétsy László–Kemény Gábor 2005. Nyelvművelő kéziszótár. 481. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra