se, sem

2010. 01. 08.

Él-e még a “sem” tagadó szavunk? Mert gyakran ott is “se”-t látok írva, ahol nincs tiltásismétlés!

Önnek igaza van, az igényes köznyelvben tiltószóként a “se” (pl. te se menj el!), tagadószóként a “sem” (pl. “én sem szeretném”) használatos. A nyelvi ízlés tiltó mondatokban a “sem” használatát durva hibának, ám tagadó mondatban a “sem” helyetti “se” használatát csak pongyolaságnak minősíti, sőt, bizonyos hangtani környezetben (m hanggal kezdődő szó előtt) ez a természetes: “azt se mondta, bikmakk”. (Forrás: Grétsy László–Kemény Gábor 2005. Nyelvművelő kéziszótár. 481. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra