frissáruosztály-vezető vagy frissáru-osztályvezető?

2010. 01. 25.

Frissáruosztály-vezető vagy frissáru-osztályvezető a helyes tagolás egy áruházi munkakör megnevezésénél?

A kérdéses szóösszetétel mindkét formában helyes. Az egyedüli különbség a jelentésben ragadható meg (bár ez nagyon árnyalatnyinak mondható). Ez a minimális eltérés akkor derül ki, ha „kibontjuk” a többszörös összetételt.
Az első írásmódnál (frissáruosztály-vezető) az összetétel jelentése: ’a friss áruk osztályának a vezetője’ (ez tehát jelöletlen birtokos összetétel), míg a másik írásképnél (frissáru-osztályvezető): ’a friss árukhoz beosztott osztályvezető’, esetleg: ’a friss árukkal foglalkozó osztályvezető’ (ez pedig ún. jelentéssűrítő összetétel).
Az ehhez hasonló esetekben a nyelvhasználóra van bízva a döntés, hová teszi a kötőjelet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra