motort – motrot (újra)

2010. 02. 01.

Kár, hogy nem lehet ehhez az állításához nyilvánosan hozzászólást és ellenvéleményt írni, mert:

– egy nyelvész sem állíthatja azt, hogy mi a helyes; inkább olyat állít, vagy olyan fordulatot használ, hogy „jelenleg elfogadott alak”, vagy „jelenleg a többség által használt alak”;

– a nyelvtörő „motort” használják legtöbben a „motrot” helyett, pedig a „motrot” a „magyarosabb”, a magyar nyelvi hagyományoknak megfelelőbb képzési módja ennek a szónak, tehát ez is „helyes”, hogy „motrot”, vagy inkább ez a „helyes”, de nagyon sokan nem így használják (de még a „motorot” is jobb lenne, mint a „motort”).
Aki nem hiszi, járjon utána; jómagam legalább ötven példát tudok mondani, amiből kitűnik a magyar nyelv általános „fordulata” ilyen esetekben.

Sajnos nincs rá módunk, hogy minden esetben alapjaiban definiáljuk a „helyes” és a „helytelen” kategóriáit. A legtöbb esetben, ha egy szóalak helyességére kérdeznek rá, egyértelműen a jelenleg elfogadott (vagyis a többség által helyesnek ítélt, köznyelvi) alakot értjük.
Természetesen több alakban él a motor szó tárgyesete, és érthető, hogy sokaknak „kényelmesebb” az inkább nyelvjárásokra jellemző motrot forma, azonban mindenképpen a motort köznyelvi változat a gyakoribb – ahogy az Osiris-féle Helyesírás szótári részében is ezt az alakot találjuk (1080. o.), illetve a Nyelvhasználati szótár 174. oldalán is ez olvasható (Balázs–Zimányi [szerk.], Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2007).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra