rövidítés és mozaikszó elkülönítése

2010. 02. 02.

Kérem, írja le, a „rövidítések” esetében mi alapján lehet eldönteni, hogy az mozaikszó vagy rövidítés, valamint hogy kell-e utánuk pontot tenni.

A Magyar értelmező kéziszótár a következőképpen definiálja ezeket a fogalmakat:
„rövidítés ~ 2. Bizonyos szavakat, kifejezéseket helyettesítő betű(csoport).
mozaikszó ~ Szókapcsolat, szóösszetétel töredékeiből alkotott szó (pl. MÁV, tévé).”
Ebből is látható, hogy jelentős különbség van a két fogalom között. Az AkH. még felhívja a figyelmet arra is, hogy a rövidítések szinte kizárólag írásban élnek, „a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket.” A mozaikszók esetében pedig „vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (…) vagy összeolvassuk a betűket: MÁV.”
Nem minden rövidítést írunk azonban ponttal. Az AkH. 278 pontja alapján nem teszünk pontot a pénzfajták, az égtájak, a gépkocsik országjelzése, a vegyjelek, a mértékegységek elnevezéseinek rövidítése után. A szabályzat megalkotói azt is hozzáteszik, hogy a „ponttal írt rövidítések mellől is elhagyható a pont, ha szótárakban, lexikonokban stb. nagy tömegben fordulnak elő.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra