hisz – hívén?

2010. 02. 03.

Mi való a kérdőjel helyébe?
gondol- gondolva, gondolván;
vél- vélve, vélvén;
hisz- ?, ?.

A „hisz” ige az ún. sz-es és v-s változatú igetövek közé tartozik. Viszont az, hogy ebből a szóból határozói igenév képzése hogyan szabályos, még a grammatikusok között is kérdéses.
A „hisz” igének van hisz- és hiv- töve is. Ebben az esetben azonban inkább a hi+ve, illetve a hi+vén elemek összetételéről van szó. A szabályos alakok tehát ‘hive’, illetőleg a ‘hivén’ lennének, azonban az előbbi a mindennapi nyelvhasználatban nem terjedt el. Az utóbbi alakról ezt írja a Magyar grammatika (szerk. Keszler Borbála, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2000. 98. o.):”Megfontolandó azonban, hogy a határozói igenévi alakot nem hosszan kellene-e ejteni és írni: (…) nem hívén neki…”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra