az intézménynevek alárendelt egységei

2010. 02. 04.

A helyesírási szabályzat szerint az intézmények alárendelt egységeinek a nevét kisbetűvel kell írni. Mostanában azonban már elfogadott a nagybetűs írásmód is.
Kérdésem, hogy ez utóbbi esetben az osztályok, főosztályok, igazgatóságok nevéből alkotott mozaikszavaknál a szóösszevonásokra és betűszavakra érvényes szabály vonatkozik? Pl.: Műszaki Igazgatóság – Mig, Fejlesztési Osztály – FO.

Az intézmények alárendelt egységeinek nevére nem általánosan igaz az, hogy kisbetűvel kellene írni őket. Az AkH. 189. pontjában azt olvashatjuk, hogy számos intézmény (például a Magyar Tudományos Akadémia mint főhatóság) alintézményét (Műszaki Kémiai Kutatóintézet) nagybetűvel kell írni, akkor is, ha egy nagyobb szervezeti egységet nevezünk meg (pl.: a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya — MTA).
Az Ön által kérdezett alegységeket az ún. azonos rendeltetésű kisebb egységek közé sorolja a helyesírási szabályzat, s ezeket valóban kisbetűvel írjuk (pl.: a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága, a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya).
Ezek rövidítésére — amennyiben valóban terjedőben van a nagybetűs használat — alkalmazhatjuk a szóösszevonás, illetve a mozaikszó-alkotás szabályait — tetszőleges választás alapján.
A fentiek alapján tehát a Műszaki Igazgatóság mozaikszóként: MI;
szóösszevonásként: pl.: Mig.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra