laksz ~ lakol

2010. 02. 25.

Szeretném megkérdezni, hogy miképpen helyes: lakol v. laksz?
Továbbá meg szeretném még kérdezni, hogy hol nézhetünk utána adott esetben egy igének, hogy ikes-e (tiszta, szabályos, állandó) vagy sem.

Az ikes igék ragozásában elég nagy a bizonytalanság. Az ikes igék eltűnéséről É. Kiss Katalin Anyanyelvünk állapotáról című (Osiris, 2004, 53–56.) könyvében olvashat. A Magyar nyelvhasználati szótár (szerk. Balázs Géza-Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk 2007. 112. és 113. oldal) az ikes igéket ismertetve példákat is sorol fel, és Zimányi Árpád Nyelvhelyesség (EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001) című könyve is a 68. oldalon. Honlapunkon a „Keresés az oldalon” használatával több cikk olvasható e témáról.
Szótáraink általában nem tartalmazzák a teljes ragozási sort, csak egyes példákat, kivéve Elekfi László Magyar ragozási szótárát (MTA Nyelvtudományi Intézet, 1994). A Magyar értelmező kéziszótár az uralkodik igén mutatja be az ikes ragozást, a második személyben mindkét változatot, az -l és az -sz ragot is.
A lakik ige egyes szám második személyű köznyelvi alakja, a laksz, a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai szerint a gyakoribb, de a lakol változat is használatos.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra