megvegyem, vegyem meg

2010. 02. 25.

A következő jelenségre figyeltem fel: Erdélyben így szoktuk mondani:Megyek,hogy vegyem meg a jegyet. Ugyanez Magyarországon így hangzik: Megyek, hogy megvegyem a jegyet. Mivel a magyar nyelvben a szórend nem kötött,úgy gondolom,hogy nyelvtanilag mindkettő helyes. Csak a szokás tette egyiket vagy másikat használatossá?

Az igekötő szórendi helyének szerepe van az igeaspektus (belső időszerkezet) kifejezésében. A fordított, azaz ige-igekötő sorrend a cselekvés folyamatosságát érzékelteti: megy el, száll le. Ezen túlmenően arra is alkalmas, hogy a hangsúlyosan közlő szemléletű, egzisztenciális igét hozzon létre, amely a cselekvés történésére utal: pl. keltem föl (hajnali háromkor is), bontottak le (házat fél nap alatt). (A Magyar grammatika című könyv alapján: 265-266. oldal.) Az erdélyi nyelvhasználatban meglévő gyakori fordított igekötős megoldás szerintünk inkább a cselekvés tartós-folyamatos voltának jelölésére szolgál – és egyfajta „székely szemlélet” megnyilvánulása.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra