angolnyelv-tanfolyam

2010. 03. 02.

angolnyelv-tanfolyam,
angolnyelv-oktatás

Ha egy eredetileg különírt szókapcsolat (angol nyelv) egészéhez utótag járul, akkor az előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és az utótagot szótagszámtól függetlenül kötőjellel kapcsoljuk hozzá (l. A magyar helyesírás szabályai, 139/b):
angolnyelv-tanfolyam: ‘az angol nyelv tanulására lehetőséget kínáló tanfolyam’,
angolnyelv-oktatás: ‘az angol nyelv oktatása’.

Az „angol nyelvtanfolyam” és az „angol nyelvoktatás” szerkezetekben a jelentés eltér az előzőektől, az „angol” jelző ilyenkor a főként Angliában szokásos viszonyokra utal. Például: Angliában az angol nyelvoktatás sajátosságait vizsgáltam.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra