búvópatakként vagy „búvópatakként”

2010. 03. 03.

A használata eleinte amolyan „búvópatakként” érvényesül. – olvastam az egyik lapban.

Azt gondolom, hogy az idézőjel fölösleges, ha előtte már az amolyan mutatószó áll. De megkockáztatom, hogy még anélkül is szükségtelen, mert ez a metafora teljesen világos, így az idézőjelnek nincs semmi szerepe sem. Mi a véleménye?

Az említett mondatban az idézőjel használata valóban fölösleges, hiszen a „búvópatak” szó mondatbeli jelentése idézőjel nélkül is világossá válik a szövegkörnyezetből.

A helyesírási szabályzat 272. pontja azonban megengedi a stiláris szerepű idézőjel használatát: ha egy szó hangulatát, gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk emelni, idézőjelek közé tesszük.
Például: Helyesírásunk szerint az efféle hosszú „szókígyókat” kerülni kell.
L. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, 2005, 355;
A magyar helyesírás szabályai, 272.
A szabályzat arra int, hogy ezzel a lehetőséggel a divatnak hódolva ne éljünk vissza. A figyelmeztetés az Osiris-féle Helyesírásban már nem szerepel.
A szabálypont alapján az idézőjeles megoldás is elfogadható.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra