megkülönböztető jegy, ismertetőjegy

2010. 03. 04.

Szeretném mëgkérdëzni, hogy miért nëm írjuk ëgybe a “mëgkülönböztető jegy”-ët, az “ismertetőjegy”-hëz hasonlóan?

A helyesírási szabályzat 112. pontja ír arról, hogy az -ó, -ő képzős igenevet, ha csak alkalmi minőségjelző, különírjuk a jelzett szótól.
Akkor azonban, ha az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai összeforrtak, a két egyszerű szót egybeírjuk.
A “megkülönböztető jegy” és az “ismertetőjegy” eltérő írásmódja a fentiek alapján a következőképpen magyarázható:
A “megkülönböztető” alkalmi minőségjelzője a “jegy” szónak. A “megkülönböztető jegy” szó szerint megkülönböztet, például: Csak a ruhájuk különböztette meg őket.
Az “ismertetőjegy” a formai hasonlóság ellenére másként viselkedik: nem ismertet, hanem megismertet vagy felismertet: nem mondhatjuk például, hogy valakit a ruhája ismertetett. A tagok együttes jelentése itt tehát más, mint külön-külön, és ezt az összeforrást egybeírással jelöljük.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra