megkülönböztető jegy, ismertetőjegy

2010. 03. 04.

Szeretném mëgkérdëzni, hogy miért nëm írjuk ëgybe a „mëgkülönböztető jegy”-ët, az „ismertetőjegy”-hëz hasonlóan?

A helyesírási szabályzat 112. pontja ír arról, hogy az -ó, -ő képzős igenevet, ha csak alkalmi minőségjelző, különírjuk a jelzett szótól.
Akkor azonban, ha az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai összeforrtak, a két egyszerű szót egybeírjuk.
A „megkülönböztető jegy” és az „ismertetőjegy” eltérő írásmódja a fentiek alapján a következőképpen magyarázható:
A „megkülönböztető” alkalmi minőségjelzője a „jegy” szónak. A „megkülönböztető jegy” szó szerint megkülönböztet, például: Csak a ruhájuk különböztette meg őket.
Az „ismertetőjegy” a formai hasonlóság ellenére másként viselkedik: nem ismertet, hanem megismertet vagy felismertet: nem mondhatjuk például, hogy valakit a ruhája ismertetett. A tagok együttes jelentése itt tehát más, mint külön-külön, és ezt az összeforrást egybeírással jelöljük.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra