biocidirányelv

2010. 03. 07.

Hogyan írná ezt a címet?
Az EU biocid irányelvének felülvizsgálata

A cím az egyedi címek közé tartozik, amelyekben csak az első szót és a tulajdonneveket kezdjük nagybetűvel (l. A magyar helyesírás szabályai, 198).
A címben az „Európai Unió” írását javaslom az „EU” helyett, ez hivatalosabbá teszi a dokumentumot.
A „biocid” főnév jelentéstömörítő összetételt alkot az „irányelvének” szóval, melyet a 138. szabálypont alapján egybeírunk. A szó kettőnél több összetételi tagból áll, de szótagszáma nem haladja meg a hatot (szótagszámlálás során a jeleket és a ragokat nem vesszük figyelembe, tehát a vizsgált alak: biocidirányelv).

Az eddigieket összegezve a cím írására tett javaslatom:
Az Európai Unió biocidirányelvének felülvizsgálata
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra