ott ragad

2010. 03. 07.

A beleragad mintájára az ottragad (valahol) is egybeírandó?

Az „ott ragad” az Osiris-féle Helyesírás szerint különírandó (2005, 1149).
A különírást az indokolja, hogy az „ott” határozószó, melyet nem írunk egybe az utána következő igével. Lásd még: ott marad (‘azon a helyen marad’), ott hagy (‘azon a helyen hagy’).
Bár a „ragad” igét is képletesen használjuk akkor, amikor valaki ott ragad valahol, az egybeíráshoz, vagyis a határozószó igekötőként való használatához nagyobb jelentésváltozás szükséges: ottmarad (‘meghal’), otthagy (‘elhagy’).

A „beleragad” szóban a „bele-” igekötő, melyet egybeírunk az utána következő igével.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra