Petőfijei

2010. 03. 16.

Itt vannak a jövő Rákóczijai, Petőfijei és Horthyjai… tudósít az egyik portál a tegnapi eseményről. Úgy vélem, hogy ezeket a neveket kisbetűvel kellett volna írni (a háryjánoshoz hasonlóan), mert azok itt nem tulajdonnévként kerültek szóba. Hogyan helyes?

A kérdés a tulajdonnevek köznevesülésének folyamatát érinti, ez azonban lassú, átmeneti folyamat, és a szabályzat is megjegyzi, hogy a nagy- és kisbetűs formák között ingadozás van (201. szabálypont). A jövő Petőfijei forma elfogadható a 165. szabálypont alapján: „A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan, nagy kezdőbe­tűs formájához: az Árpádok, a Kisfaludyak; a Kossuthok, Petőfik, Táncsicsok kora; az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei (vö. 162.). A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést, haragot stb. érzékeltetheti.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra