újonnan

2010. 03. 19.

Az „újonnan” szó esetében találkoztam olyan harcos véleménnyel, mely szerint ez a kifejezés nem használható első alkalommal bekövetkező cselekmény / történés jelölésére, mert kizárólag valamely cselekvés / történés ismételt előfordulását („újra”, „újfent”, „ismét” értelemben) jelölheti. Ezt el is fogadnám készséggel, viszont ha valóban így van, akkor kérnék helyette javaslatot megfelelő kifejezés(ek)re, nekem ugyanis naponta többször is kell németből olyan mondatot fordítanom, amelybe sem az „újként”, sem az „újonnan”, „újólag” alakok nem illeszthetők be, az „először”, „elsőként” kifejezések pedig félrevezetőek lennének. Ezekben a mondatokban rend szerint hangsúlyos az a tény, hogy az adott tevékenységre legelső alkalommal került sor, és főleg abból adódik a gond, hogy mindez jelzőként szerepel (például: _újonnan_ beillesztett tétel), így nem áll módomban esetleg több szóval körülírni. Ha meg tud nyugtatni afelől, hogy legelső alkalommal bekövetkező cselekményre is vonatkozhat az „újonnan” kifejezés, annak természetesen még jobban fogok örülni.

Az újonnan szónak két jelentését sorolja fel az értelmező kéziszótár: 1. legutóbbi időben (pl. készült, épült ház), 2. új állapotban (szeretne új állapotban/újonnan venni egy kocsit). Ez utóbbit bizalmas jellegűnek véli. Ez utóbbi jelentés bizonyára megfelel Önnek, de figyelembe kell vennie annak bizalmas voltát. A rokon értelmű szavak használatát meglehetősen befolyásolja a szövegtípus és -környezet, ezért konkrét szavakat nehéz ajánlani. Az újonnan beillesztett tétel szerintünk kifejezi azt, hogy most, újként lett oda téve, korábban pedig nem volt.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra