vastagak – vastagok

2010. 04. 01.

Milyen kötőhangzó a helyes a „vastag” melléknév többes számánál?
Pl.: A falak 3 méter vastagok/vastagak.
A Nyelvművelő kézikönyv szerint a „nyílt kötőhangzó (a, e) a melléknévi jelleget erősíti – főleg melléknévi állítmányban terjed –, a zártabb ellenben (o, ö) a főnévi szerepet jelzi, hangsúlyozza”.
Igaz, hogy a példamondatban a „vastagak” szó jellege melléknévi, de nagyon szokatlanul hangzik nyílt kötőhangzóval.

A Nyelvművelő kézikönyv megjegyzéseit csak kiegészíteni tudom a Balázs Géza – Zimányi Árpád szerkesztette Magyar nyelvhasználati szótár (2007: 141) adataival: a kötőhangzókkal kapcsolatban sok az ingadozás, bizonytalanság, ám több esetben a kötőhangzó használata szófaji-jelentésbeli megosztáshoz vezethet. A főnév-melléknév párok közül a szótár többek között a következőket sorolja fel: családosok – családosak, hatalmasok – hatalmasak, konzervatívok – konzervatívak. Az előbbiek főnevek, az utóbbiak melléknevek, rendszerint állítmányi szerepben.
Több esetben a nyelvhasználó nyelvérzékére bízható a kötőhangzó választása.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra