Sarah-nak — Saráhnak

2010. 04. 02.

Hogyan toldalékoljuk az idegen tulajdonnevet, ha magánhangzóval és h-val végződik: Deboráhval vagy Deborah-val; Saráhnak vagy Sarah-nak?

Az idegen szavak toldalékolására vonatkozóan az OH. 275. oldalán ez áll: „Az idegen írásmódú szavakhoz és tulajdonnevekhez… kötőjellel kell kapcsolni a toldalékot… ha az idegenesen írt szó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli, azaz néma betű van”. (A példák közt nincs magánhangzóval és h-val végződő szó.)
De elbizonytalanít ebben egyrészt az, amit a Nyelvművelő kézikönyv I. kötete a 950. oldalon ír: „A g, t, s stb. hangot jelölő gh, th, sh, ill. sch stb. betűkapcsolat utolsó jegyét nem tekintjük »néma« betűnek, vagyis kötőjel nélkül járulnak hozzájuk a ragok”. (Sajnos itt sincs példa magánhangzóval és h-val végződő szavakra.)
Másrészt az bizonytalanít el, hogy az ilyen típusú, mármint magánhangzóval és h-val végződő magyar szavakhoz, mint a düh vagy a méh, kötőjel nélkül kell kapcsolni a toldalékokat.
Melyik szabályt kellene figyelembe vennem?

A kérdezőnk által idézett szabályok közül csak az első irányadó a Deborah és a Sarah tulajdonnevekre, mégpedig az első. Ez az AkH. 217. pontjában foglaltakat követi, és bár magánhangzó + néma h végződésű példa itt nem szerepel, mégis ez a típus is egyértelműen idetartozik. Ennek megfelelően:
Deborah-val, Sarah-nak.
A gh, th, sh, sch más elbírálás alá esik, akárcsak a h végű magyar köznevek toldalékolása (dühvel, méhvel; de dohhal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra