HM-telek-határkő

2010. 04. 07.

A HM-telekhatárkő összetételt helyes-e így írni? A HM tulajdonában lévő telek határát jelző kőről van szó. Tudtommal a HM-hez kötőjellel kapcsolódna a telekhatár; a telekhatár és a határkő kifejezések pedig összesűrűsödnek. Ez is valamelyik mozgószabály szerint képződik?

Abból, hogy létezik „telekhatár” és „határkő” szó, számomra még nem következik, hogy létezik „telekhatárkő” szó is (főleg ha szaknyelvről beszélünk), bár nyilván képezhető és nyilván értelmezhető is. Ilyenfajta szóösszevonásról mindenesetre nem rendelkezik a helyesírási szabályzat.

Másfelől viszont mivel nem elsősorban a HM-nek a telekhatárkövéről van szó, hanem a HM-teleknek a határkövéről (vagyis a HM nem a kő fölött rendelkezik, nem is a telekhatár felett, hanem maga a telek felett), én olyan megoldást javasolnék inkább, amely jobban tükrözi az alkotóelemek viszonyát.

Az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kézikönyvben több példa is szerepel arra, hogy egy összetételben több kötőjel is előfordulhat, pl. „Oscar-díj-átadás” (az Oscar ugye nem a díjátadásnak a neve, hanem csak a díjnak, ezért nem hagyjuk el a második kötőjelet), ill. „A-vitamin-hiány” (az A betű nem a vitaminhiányra, hanem a vitaminra utal). Ezek analógiájára inkább a „HM-telek-határkő” alakot javaslom, hogy világosabbá tegyük: a HM-hez közvetlenül csak a „telek” szó kapcsolódik, nem a „telekhatár” és nem is a „telekhatárkő”.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra