inkább: Napóleon tőre, a világ tőrei

2010. 04. 09.

Németről fordítok magyarra és eléggé megkavarodtam a sok munka során a „Napóleon tőre” ill. „Napóleon tőrje” kérdésben. Melyik a helyes verzió? A „világ tőrei”, vagy a „világ tőrjei” a helyes-e?

A harmadik személyű birtokos személyjel képzése a magyar nyelv talán legképlékenyebb, legkevésbé megfogható területe. Sok esetben egyik ember így használja, a másik meg úgy (j-vel vagy j nélkül), sőt akár ugyanaz az ember mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, önálló szó végén így, szóösszetételhez illesztve amúgy. Még egyazon szó egyes és többes birtokos személyjeles alakjai sem mindig ugyanúgy képződnek, pl. „barátja”, de „barátai”. Végérvényes szabály csak korlátozottan (némely végződésekre) adható, inkább tendenciákról lehet beszélni számtalan kivétellel, úgyhogy leginkább a nyelvhasználatot érdemes figyelembe venni.

Az alábbi forrásokat vetettem össze:
(1) A Magyar nyelv szóvégmutató szótára a „tőr” főnévhez mindkét jelentésben a 45 kódot adja meg, vagyis a személyjel mindkét alakja lehetséges, de az „-e” az elterjedtebb (mivel a 4-es kód áll elöl).
(2) A Magyar Nemzeti Szövegtárban (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) a „tőre” alak 54-szer fordul elő (igaz, ezek között a „tő” szó „-re” ragos alakjai is ott vannak), a „tőrje” viszont egyszer sem. A „tőrei” 14-szer bukkan föl (az ismétléseket kiszűrve 7-szer), a „tőrjei” viszont ismét nem található.
(3) A Google a „tőre” alakra 37 000 találatot ad, a „tőrje” alakra pedig csak 10 200-at (pedig ráadásul tévesen ez utóbbiak között szerepelnek a „törje” előfordulásai is). „Tőrjei”: 3140, „tőrei”: 2680, tehát itt látszólag fordított a tendencia, ám ha csak a magyar nyelvű oldalak közt keresek, az már az előbbiek mellett szól: „tőrjei”: 357, szemben a „tőrei” 2310-ével.
(4) Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve is a j nélküli alakot hozza a „tőr” alatt: „tőrt, tőrök, tőre”.

Ezek alapján nyilván én is inkább a „j” nélküli alakot használnám (tőre, tőrei), bár a másikat sem mondanám helytelennek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra