szótagolás

2010. 04. 14.

Hogyan szótagoljuk: ásít,mosolyog, segít, mondja, folyik, okos, súlyos, tejfölös, erős?

A szavak szótagolva: á-sít,mo-so-lyog, se-gít, mond-ja, fo-lyik, o-kos, sú-lyos, tej-fö-lös, e-rős.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra