e nélkül/enélkül

2010. 04. 18.

Van-e jelentésbeli különbség az e nélkül és az enélkül használata között? Pl. ha azt mondom „e nélkül semmi sem vagyok, csak stb.”, melyik a helyes megoldás?

Az egybeírt és különírt formának valóban más szerepe van. Erről az AkH. 130. b) pontjában olvashatunk: „Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Elment anélkül, hogy köszönt volna. […] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül” stb.

(PÁ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra