szomszédja ~ szomszéda

2010. 04. 27.

A szövegszerkesztő következetesen aláhúzza a következő szóalakot: „szomszédai”, csak a „szomszédjai” alakot fogadja el. Az én fülemnek az első hangzik jobban (j nélkül), de most már teljesen elbizonytalanodtam.

A birtokos személyjel egyes szám harmadik személy több birtokot kifejező toldaléknak két változata az -ai/-ei és a -jai/jei. Általában a szótő végződése határozza meg, hogy melyik változatot használjuk: magánhangzó esetén a -ja/-je, a legtöbb mássalhangzóra végződőeknél az -a/-e, (pl. az -s, -sz, -z, -zs, -c, -cs, -dz, -dzs, -l, -m, -ny, -ly végűeknél), a többi mássalhangzó után a -ja/je a szokásos alak. Vannak ingadozó alakok is, mint pl. a szomszéd. A szóhoz egyes szám harmadik személyben szabályosan a -ja kapcsolódik, tehát szomszédja, ezt a toldalékos formát tartalmazza a Magyar Helyesírási szótár és az Osiris Helyesírás is.
A szövegszerkesztő nemcsak a hibásan írott szavakat jelöli, hanem azokat is, melyek nincsenek benne a szótárában. Mivel a szomszédja a köznyelvi alak, lehet, hogy az egyébként meglévő, esetleg nyelvjárási változatokat nem tartalmazza a program, így aláhúzza őket.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra