idézőjel használata

2010. 05. 04.


Az idézőjelek és egyéb írásjelek viszonyával kapcsolatban lenne kérdésem.

Az világos, hogy amennyiben teljes mondatot idézünk, a mondatvégi írásjel a záró idézőjel előtt áll.

Az alábbi példákat kigyűjtve kérdezem, hogyan írjuk helyesen ezeket a mondatokat?


A jelölt az alábbi kérdést kapja: „Hogyan kezelne egy olyan szituációt, amikor az egyik ügyfél kioktatja, lekezeli, vagy megjegyzéseket tesz a munkájára?”

Meséljen el egy nehéz helyzetet, amelyből „kimászott”.

Ha valaki fel akar venni egy munkatársat, és úgy érzi, hogy megtalálta az „igazit”, nem fogja beérni néhány ezer forint miatt a második legjobbal.


Ha az idéző mondat bevezeti az idézetet, az idézett rész pedig teljes mondat vagy azzal zárul, a mondatzáró írásjelet az idézőjel elé kell kitenni. Tehát:
A jelölt az alábbi kérdést kapja: „Hogyan kezelne egy olyan szituációt, amikor az egyik ügyfél kioktatja, lekezeli, vagy megjegyzéseket tesz a munkájára?”

A másik két mondatban stiláris szerepű idézőjel található, az idézőjelbe tett szavak másoktól vagy más stílusrétegből származnak, esetleg iróniát vagy más hangulati, stiláris hatást hordoznak.

Meséljen el egy nehéz helyzetet, amelyből „kimászott”!
(Ha ez a mondat is idézetként szerepel, belső idézőjelként ún. lúdlábat használunk: „Meséljen el egy nehéz helyzetet, amelyből »kimászott«!”)

Ha valaki fel akar venni egy munkatársat, és úgy érzi, hogy megtalálta az „igazit”, nem fogja beérni néhány ezer forint miatt a második legjobbal.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra