címzés

2010. 05. 06.


Az utóbbi időben gyakran találkozom az alábbi formában írt címzéssel:

„X.Y úrnak,
főosztályvezető
Egészségügyi Minisztérium
Egészségbiztosítási Főosztály”

Számomra ez nyakatekertnek és helytelennek tűnik, én az

„X.Y. úrnak,
az Egészségügyi Minisztérium
Egészségpolitikai Főosztály
vezetőjének”
változatot érzem helyesnek.

Kérdésem, hogy melyik változat a helyes?

A címzésben kétféle megoldás is alkalmazható, a határozóragokkal ellátott és az anélküli, a kettő keveréke azonban, amelyet Ön idéz, valóban következetlen. Az Ön által javasolt változat megfelel a magyar mondat szerkezeti felépítésének is (a birtokos szerkezet sorrendjét illetően), ezért is jobban tudom ajánlani, mint a másik változatot. Lehet, hogy ez utóbbi idegen nyelvi hatásra terjedt el. Azonban az adott intézményben alkalmazott címzési gyakorlatnak döntő szerepe lehet a változat kiválasztásában.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra