összetett szavak?, „játszik” helyesírása

2010. 05. 08.

Összetett szavak-e: telefon és a kinő szavak?
A játszik szó mely alakjait írjuk hosszú „sz”-el?

A magyarban önállóan nem használatos idegen előtagból és utótagból álló összetételeket az egyszerűség kedvéért a szótagszámlálási szabály alkalmazásakor egy, oszthatatlan egységnek tekintjük (Osiris Helyesírás 130. oldal). Valószínűleg a magyar beszélők többsége is egy egységként érzékeli a „telefon” szót. A „telefon” tehát a magyar nyelvben nem számít összetett szónak. Az igekötős szavak sem, tehát a „kinő” szó sem összetett.

A „játszik” ige következő alakjait írjuk hosszú „sz”-szel: felszólító mód (játsszam~játsszak, játssz~játsszál, játsszék~játsszon stb.), tárgyas (határozott) ragozás, egyes szám harmadik személy és többes szám mindhárom személy (játssza, játsszuk, játsszátok, játsszák).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra