mindennap (‘naponta’)

2010. 05. 12.

Elméletben tudom, hogy ha „minden egyes nap 24 órából áll” akkor a „minden nap” két külön szó, ha viszont jelentése „naponta”, akkor egybe kell írni. De ez a gyakorlatban akkor így hangzik: „Mindennap moss fogat!” „…a tanuló mindennap hozza magával a tájékoztató füzetét”?

A mindennap határozószóként és főnévként is egybeírandó ‘naponta’ jelentésben. Mind az értelmező szótárak, mind a Nyelvművelő kézikönyv hasonló példákat sorol fel: Mindennap iszik egy csésze kávét; Mindennap meglátogatta a beteget, stb. Ezt az írásmódot már a 19. századi szótárakban is megtaláljuk ebben a jelentésben.

A kérdezett mondatokban is az egybeírás helyes: : „Mindennap moss fogat!” „…a tanuló mindennap hozza magával a tájékoztató füzetét!”.
Problémát esetleg a második mondat okozhat, ugyanis az elsőnél egyértelmű, hogy a fogmosás valóban naponként történik: a mindennap kicserélhető a naponta vagy a naponként szavakkal: Mindennap/Naponta/Naponként moss fogat! (Ismétlődő, rendszeres tevékenység.) A tájékoztató füzet viszont csak az iskolai napokon szükséges, de akkor tényleg mindig, a nyári szünetben vagy a hétvégéken nem. E szűkebb jelentésben (minden iskolai, tanítási napon) is az egybeírást javaslom.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra