negatív megítélés

2010. 05. 12.

Ön szerint helyes ez a kifejezés: „negatív megítélések születtek”? Néhány ismerősöm szerint ez így magyartalan.

Nem egyértelmű, hogy a kérdezett mondat melyik részét kifogásolják az ismerősök. Több lehetőség van: hibásnak, magyartalannak vélik önmagában a megítélés szót, a negatív megítélés jelzős szerkezetet vagy a megítélések születtek kifejezést. Szövegkörnyezet nélkül csak általánosságban válaszolhatok.
1. megítél(és) – az igekötőt gondolják magyartalannak?
2. negatív megítélés – a gond az lehet, hogy a megítélés már magában hordozza az elítélő, rosszalló jelentést, ezért a negatív szó ismétlésként hat?
A Magyar értelmező kéziszótár szerint a megítél ige tágabb jelentése ’értékelő véleményt alakít ki valamiről; elbírál’, a megítélés egyik jelentése a ’vélemény, ítélet’. Egyik sem tartalmaz rosszallást, és a vélemény, megítélés lehet pozitív (kedvező) vagy negatív (elítélő), így a negatív megítélés nem tekinthető hibásnak. Ebben a jelentésben is előfordul már a 18–19. századi szövegekben, és a 19. századi nagy szótárban, a Czuczor–Fogarasiban is önálló szócikként szerepel a megítél, megítélés. A Nyelvművelő kézikönyv sem foglalkozik a megítél igével és származékaival, ez számomra azt jelenti, hogy nem tartják problémásnak e használatot.

Szűkebb jelentésben a megítél választékos kifejezése annak, hogy valaki elítélő véleményt alkot valakiről, valamiről. Ilyen jelentésben a negatív megítélés azért hat furcsának – nem magyartalannak –, mert két rokon jelentésű szó kerül egymás mellé, s feleslegesnek gondolják az egyiket.
A megítélések születtek kifejezés talán szokatlan, hasonló kifejezések inkább megszokottak: döntés született, döntést hoztak, vélemények keletkeztek, alakultak.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra