angol nyelviskola ~ angolnyelv-iskola

2010. 05. 13.

Ha van
angol nyelvoktatás és angolnyelv-oktatás
angol nyelvtudás és angolnyelv-tudás
angol nyelvtanár és angolnyelv-tanár
angol nyelvtanfolyam és angolnyelv-tanfolyam
akkor van angol nyelviskola és angolnyelv-iskola is? A magyarországi nyelviskolák elnevezésében nemigen. Vagy a honi nyelviskolák elnevezésében a megszokás elve (hmm) érvényesül?

Abban igaza van, hogy a teljesen szabályos írásmód az angolnyelv-iskola lenne, mely a második mozgószabály alapján kialakított írásforma. A szabály nemcsak azt mondja ki, hogy „139. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. Hasonló esetek: hideg víz, de: hidegvíz-csap; házi feladat, de: házifeladat-készítés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs; szabad vezeték, de: szabadvezeték-hálózat; stb.”, hanem azt is, hogy „A szabályt csak akkor alkalmazzuk, ha értelmetlenséget kerülünk el vele.” Gyakori példa ennek érzékeltetésére az ortopéd + cipő + készítő kétféle írásmódja: ortopédcipő-készítő és ortopéd cipőkészítő (bár valószínűleg így is érthető a beszélők számára, mégis szükségesnek látszik a mozgószabály).
Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében további eligazítást is olvashatunk a szabályról: a második mozgószabály alkalmazása nem minden esetben kötelező. Léteznek olyan különírt szerkezetek, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, a két forma közötti jelentéskülönbség alig érzékelhető, viszont áttekinthetőbbek, jobban tagoltak, pl. érettségikövetelmény-rendszer ~ érettségi követelményrendszer, köztársaságielnök-választás ~ köztársasági elnökválasztás (132. oldal).
Az angol nyelviskola ~ angolnyelv-iskola hasonló példa. Nagyon következetesen alkalmazva a szabályokat jelentéskülönbséget is érzékeltethetünk a kétféle írásmóddal: angol nyelviskola – Angliában található nyelviskola, angolnyelv-iskola – az angol nyelv oktatására szervezett iskola.
A helyesírási szabályzat javaslata ellenére az írásgyakorlat másféle is lehet, pl. mert a korábbi, megrögzült formákat használják – ez lenne a „megszokás”; nem érzik félreérthetőnek a magyar szövegekben – a szabály „engedékeny”; a köztudatban még nincs eléggé benne a mozgószabály…
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra