Forma–1

2010. 05. 30.

Nem igazán értem, a Forma–1 verseny(pálya) miért írandó külön. Jelentéstömörítő összetételnek érzem, nem pedig jelzős szerkezetnek.

Pikáns apróság még ezzel kapcsolatban, hogy a Nyelvművelő kéziszótár felkiáltójeles mondatban hívja fel a figyelmet, hogy a melléknévképzős forma nagy F-es írásmódja bizony helyesírási hiba, tehát nem „Forma–1-es”, hanem „forma–1-es”.

A Forma–1 verseny(pálya) a helyesírási szótárakban egységesen jelzős szerkezetként szerepel, ezzel elkerülhetünk egy bonyolultabb, két kötőjeles formát, amelyet az összetétel írásmódja megkívánna (bár a jelentéstömörítő összetételként való értelmezés sem elképzelhetetlen).

A szó melléknévképzős alakjáról valóban megoszlanak a vélemények. A Nyelvművelő kéziszótár a kisbetűs alakot tartja helyesnek. Az AkH. a nagykötőjelet tartalmazó géptípusok (263/d), az OH. pedig a nagykötőjelet tartalmazó márkanevek (2005, 223.) melléknévképzős alakjaiban őrzi meg a nagy kezdőbetűt: Apolló–11-es, Helia–D-s; és ezt az írásmódot követi a helyesírási szótárakban a „Forma–1-es” is.

Szegi Ádámtól idézek még egy, a szóval kapcsolatos pontosítást: „Az eredeti nemzetközi alak a Formula, amelynek a magyar Forma szó értelmileg nem megfelelője, hiszen a formula szó nem ’alak, forma’, hanem ’szabály, minta, előírás’ jelentésű. A Forma tehát egyfajta népetimológiának tekinthető”. Szegi Ádám írása a Wikipédián olvasható, A Magyar helyesírási szótár és az Osiris-féle Helyesírás eltéréseinek listája című szócikkben.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra