Superbrands-díj

2010. 05. 30.

Superbrands-díj vagy Superbrands díj, Superbrands program, Superbrands kezdeményezés?

A „Superbrands-díj” formát javaslom. A „díj” utótag kötőjellel kapcsolódik a tulajdonnévi előtaghoz, vö. Cinematrix-díj, Golden Globe-díj (l. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 225.).
A „program” és „kezdeményezés” szavak kapcsolása pedig függ az értelmezéstől. Ha a Superbrands Magyarország által indított programról, kezdeményezésről van szó, akkor a tagok között jelöletlen birtokos jelzős (vagy jelentéstömörítő) kapcsolat áll fenn, melyet kötőjellel érzékeltetünk: Superbrands-program.
Ha azonban a „Superbrands” a program, illetve a kezdeményezés minőségjelzője, a jelzős szókapcsolatot különírjuk: Superbrands program, vö. Sulinet program (uo., 1282.). Ebben az esetben a szervező helyett inkább a kezdeményezés mibenléte hangsúlyozódik.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra