állíttatott

2010. 06. 01.

T. Tanácsadó! Egy szobor talpazatára írt szöveget kell sürgősen javítani, ha szükséges. A kérdéses szó: állíttatott ..ekkor és ekkor, vagy helyesebb középen egy t-vel: állítatott?

Az állíttatott írásmódjáról a helyesírási szabályzat 41. pontjában tájékozódhatunk: „A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at, -et, vagy -tat, -tet formában járul. Ha a
szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. bont), akkor -at, -et, ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl. arat), akkor -tat, -tet a képző. Tehát (új üveget) bontat, (vasat) gyűjtet, (szobát) festet, sejteti (vele), (erdőt) irtat; de: (búzát) arattat, taníttatja (a lányát); (kenyeret) süttet, (könyvet) köttet, (ablakot) nyittat; stb.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra