kell(,) hogy tegyen valamit

2010. 06. 01.

A szeretném megtudni, hogy melyik forma helyes, talán egy harmadik…?
„Ez a tény világossá kell hogy, tegyen neked valamit.”
„Ez a tény kell hogy, valamit világossá tegyen
számodra.”

Az idézett mondatokban a szórend változása a mondat nyomatékának áthelyeződését okozza. Míg az első példában a „világossá kell, hogy tegyen” szerkezet a hangsúlyos, addig a másodikban az „ez a tény” szerkezet kap nyomatékot (vagyis itt a tényre kerül a hangsúly). Nincsen tehát szó a két mondat helyes vagy helytelen voltáról, csupán arról, hogy mást emel ki a beszélő.
A „kell, hogy…” szerkezetről pedig a következőt írja a Nyelvművelő kéziszótár (szerk. Grétsy László — Kemény Gábor, Tinta Könykiadó, Budapest 2005.): „A kell ige és a birtokos személyjeles főnévi igenév alkotta szerkezetnek ez a szabályos alakja: el kell mennem. A mondatvegyüléses el kell(,) hogy menjek forma az alsóbb szintű köznyelvben él.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra