takarékoskodjam/takarékoskodjak

2010. 06. 02.

Melyik a helyes forma: takarékoskodjam vagy takarékoskodjak?

Ebben az esetben az ún. ikes és iktelen ragozás alapproblémájával állunk szemben. Az ikes ragozási sor bomlását mutatja, hogy a szónak a beszélt nyelvben, kijelentő módban is két alakja él: takarékoskodom, illetve takarékoskodok.
A Nyelvművelő kéziszótár (Tinta, Budapest 2005.) a következőt írja a kérdésről: „Az ikes ragozás szabályos használata egyre inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyére korlátozódik: eszik, fázik, mászik, hazudik stb. A beszélt köznyelvben egyes szám 1. személyben terjedőben vannak a szabálytalan (mert iktelen ragozású) alakok: eszek az eszem helyett, fázok a fázom helyett. Ehhez hozzájárul az ikes ragozás bonyolultsága (pl. az, hogy az ikes igének látszó mászik, hazudik szabályos 1. személyű alakja nem mászom, hazudom, hanem mászok, hazudok; ezek ugyanis ún. nem állandó ikes igék, csak 3. sdzemélyű alakjuk ikes.)”
A fentiek alapján tehát ma már a két alak nem különíthető el helyes vagy helytelen formában.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra