omlana vagy omolna

2010. 06. 06.

Melyik a helyesebb forma: omolna vagy omlana?

Mindkét igealak helyes, használatuk gyakorisága és köre azonban mutat némi eltérést.
Az „omlik” mellett az „omol” alak is megtalálható szótárainkban (Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 1139.; Pusztai Ferenc főszerk., Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 1012.).
A Magyar Nemzeti Szövegtár (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) állományában az „omlik” igealak 475-ször, az „omlana” 27-szer fordul elő, a példák nagyrészt a sajtónyelvből származnak.
Az „omol” ige csupán 15-ször, az „omolna” pedig 16-szor szerepel a szövegtárban, a 16 előfordulás közül 15 szépirodalmi, egy pedig személyes forrásból ered.

H. K.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra