rövid és hosszú beszédhangok

2010. 06. 18.

Szeretném megkérdezni, hogy milyen hosszan kell kiejteni szabály szerint a magyar hosszú magánhangzókat a rövidekhez képest, ill. a kettős mássalhangzókat az egyszeresekhez viszonyítva.

A magyar nyelvben a beszédhangok rövidsége és hosszúsága megkülönböztető értékű lehet, pl. bor és bór különbsége. Pontos szabály nincs rá, hogy a kétféle beszédhangnak milyen legyen az időtartama, mert nagyon sok tényezőtől függ a megvalósítás: az adott beszélőtől, a kérdéses beszédhang képzési sajátosságaitól, illetve attól, hogy milyen hangok környezetében fordul elő, a hangerőtől stb. Mérések alapján azt mondhatjuk, hogy a hosszú beszédhangok időtartama nagyjából kétszeres a rövidekéhez viszonyítva. (Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya, Osiris Kiadó, 2004. 55., 66. 72., 82. o. alapján)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra