szótagolás, szóelemek

2010. 06. 19.

Hogyan szótagolom – grammatikai, szóelemeit: eddze, findzsa, Eötvösnek, kertig, Jancsiék, fiaim, Weöres

A szótagolás szerint: edz-dze, fin-dzsa, Eöt-vös-nek, ker-tig, Jan-csi-ék, fi-a-im, Weö-res.

Szóelemek szerint: findzsa, Weöres csak szótövek, további szóelem nincs.
A többi szó:
edz szótő + felszólító mód j jele hasonul + e személyrag
Eötvös szótő + nek részeshatározó ragja
kert szótő + ig helyhatározórag
Jancsi szótő + ék többes számú főnévképző (névszóhoz; tulajdonnévhez) Anyámék, Kovácsék.
fi szótő aim birtokos személyjel i birtoktöbbestő jellel.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra