műszakjában

2010. 07. 06.

Hogyan írjuk helyesen -xy cég „A” műszakában vagy műszakjában?

A birtokos személyjel alaki váltakozása a magyar nyelv egyik legkevésbé megfogható része: sokszor szinte önkényesen váltakozik, ki így, ki úgy mondja, vagy akár egyazon ember is kétféleképpen használhatja két különböző alkalommal. Máskor viszont konkrét jelentéskülönbség társul a két alakhoz, míg sok más esetben csakis az egyik vagy a másik lehetőség képzelhető el.

A konkrét szónál sem egyértelmű a válasz (ezért is merülhet fel ez a kérdés egy anyanyelvi beszélőben). Az egyik megközelítés elméletibb: a hasonló utótagú szavak vizsgálata. A magyar nyelv szóvégmutató szótárában három csoport figyelhető meg:
(1) Az „-a” birtokos személyjel jellemző (F oszlopban 01-es kód): időszak, erőszak, korszak, versszak, évszak
(2) A „-ja” birtokos személyjel jellemző (F oszlopban 02-es kód): főszak, műszak.
(3) Az „-a” birtokos személyjel gyakoribb, mint a „-ja” (F oszlopban 12-es kód): tanszak, napszak, ülésszak, tudományszak.
Maga a „szak” szó ‘időtartam’ jelentésében az „-a”, ‘tudomány, ismeret, munkaterület vmely ága’ jelentésében viszont a „-ja” birtokos személyjel szokásos.
Ezek alapján a „műszakjában” szót javasolhatom.

A másik megközelítés teljesen gyakorlati: A Magyar Nemzeti Szövegtár 180 millió szavas korpuszának vizsgálata. A „műszakjában” alak 3-szor, a „műszakában” egyszer sem fordul elő benne.
A „műszakja” szóalak 10-szer található meg, a „műszaka” 1-szer, de ez utóbbi szójáték is lehet („az éjszaka műszaka”).
Ennek alapján tehát szintén a „műszakjában” ajánlható.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra