mondasz egy sz-szel

2010. 07. 08.

A kérdésem a következő: hogy írják helyesen azt, hogy „mondasz”? Nem hosszú sz lenne a logikus?

A kijelentő mód egyes szám második személyű, határozatlan (alanyi) ragozású igealak szabályos végződése a rövid „-sz”: „mondasz, írsz, látsz, kérsz, tanítasz” stb. (Ennek az sz-nek a változata az -s, -sz, -z, -dz tövű igéknél használatos -l rag, pl. „olvasol”.)

Ez a hang (és az ezt jelölő betű) csak akkor hosszabbodik meg a szó végén, ha az „sz” összeolvad az előtte álló mássalhangzóval: „jössz” (a „jön” n-jének beleolvadása miatt), viszont ismét röviden: „mész” (az -n és a -gy tőnek nincs nyoma). Máskor mindig rövid sz-et írunk. (Mindez csak a köznyelvre és az ezt alapul vevő helyesírásra vonatkozik: a nyelvjárásokban előfordulhatnak eltérések.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra