szuverén személy, egy személy szuverenitása

2010. 07. 08.

A szuverén és szuverenitás szavakkal akadt gondom. Segítenének nekem?

szuverén:
Példa: szuverén X. Y.
Kérdés: Használható-e ma személynév jelzőjeként a szuverén szó abban az értelemben, hogy az egyénnek korlátlan hatalma van? Tehát ha nem a rangjára szeretnék utalni, hanem a hatáskörére, kifejezhetem-e ezt jelzővel? Ha jól értelmezem, A magyar nyelv értelmező szótára és a Magyar értelmező szótár nem közvetlenül a személynévhez engedi meg kapcsolni ebben a jelentésben, hanem kiegészíti, mondjuk így: X. Y.-nak szuverén hatalma van, vagy szuverén joga van valamihez. Jól értelmezem a szótárak definícióját?

szuverenitás:
Példa: X. Y. szuverenitása
Kérdés: Ha jól értelmezem a szótárak alapján, ez pedig csak archaikus szövegkörnyezetben használható abban az értelemben, hogy X. Y.-nak korlátlan joga van valamihez. Ma csak abban az értelemben használható így, ha azt akarom kifejezni, hogy X. Y.-nak függetlensége, önállósága van. Helyesen látom?

A „szuverén” szó személynévhez (azaz tulajdonnévhez) kapcsolására magam sem könnyen tudnék életszerű példákat hozni, de ez talán csak abból fakad, hogy ez a melléknév meghatározó értelmű, és a tulajdonnév eleve nem igényel további meghatározást, hiszen teljesen konkrét.

Személyre utaló köznévvel viszont minden további nélkül el tudom képzelni: „szuverén ember, szuverén vezető, szuverén egyéniség”. A magyar nyelv értelmező szótára említi is ezt a jelentést (igaz, a sajtónyelvre jellemzően, és példaként államot, országot említve): „Minden külső kényszertől, befolyástól mentes; önhatalmú, független”. Ennek alapján személyre, mégpedig a hatáskörére is alkalmazható lehet.

A „szuverenitás” szóról A magyar nyelv értelmező szótára ezt írja: „Általában vkinek, vminek szuverén volta, jellege.” Itt tehát szintén elképzelhető a személy is, és ezt az első két jelentés is megerősíti, ahol államfőt, uralkodót hoz fel példának:
1. Legfőbb hatalom, (állami) főhatalom, felségjog. „Az államfő szuverenitása.”
2. (Állami, uralkodói) teljes önállóság, függetlenség. „Ez a követelés sértené államunk szuverenitását.”
3. Felsőbbség, fölény. „Teljes szuverenitással rendelkezett.”
A 2. jelentés alapján mondhatnánk például, hogy „az államfő szuverenitása kétségessé vált egy alkotmánymódosítás miatt”. Itt már nem okozna gondot a tulajdonnév használata sem.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra