felsorolás

2010. 07. 10.

Keresem a neten a felsorolás szabályait, de nem találok ilyet. Kérem, hogy segítsen, miként helyes. Például:
Olyan tárgyat keresek, ami/amely(?):
– Nem túl nagy ahhoz, hogy magammal vigyem
– Nem kerül többe, mint egy forint
– Feledteti velem az időt

Ami kérdésként felmerült bennem, hogy kell-e nagybetűvel kezdeni a felsoroltakat akkor, ha a gondolatjeles formát választom, ha a felsorolás csupán egy-egy szóból áll, illetve ha mondatszerű. Kell-e és milyen írásjel egyes sorok végére, illetve a felsorolás végére.

Pl.:
Vettem pár dolgot:
– labdát,
– babát,
– lisztet.

A felsorolás szabályait az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás (röviden OH.) c. kötet ismerteti a a 309–310. oldalán, de említi a kérdést elsősorban a 148–149. oldalakon is, valamint a 304., 309., 323., 331., 342–343. oldalon.

Az ami/amely használatáról itt olvashat:
http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/14.html
http://korrektor.blog.hu/2007/08/01/ami_amely
illetve saját korábbi válaszunkban:
ami és amely


Az első kérdésére válaszolva: az OH. 309. oldalán azt írja: „Ugyanígy kell eljárni akkor, ha a felsorolás olyan tagolt mondategységekből áll, amelyek grammatikai kapcsolatban vannak a bevezető mondattal”, vagyis itt nem kell nagy kezdőbetű (hiszen elvileg egy mondatban vagyunk), kell viszont írásjel az egyes pontok végére (vessző vagy pontosvessző). Tehát:

Olyan tárgyat keresek, amely [az „ami” köznyelvibb, de szintén helyes]
— nem túl nagy ahhoz, hogy magammal vigyem;
— nem kerül többe, mint egy forint;
— feledteti velem az időt.
(Itt csak azért szerepel pontosvessző, mert vesszőt is használunk, így egyfajta magasabb szintű tagolójelként áll.)

A másik esetben, ahol egy szóból vagy szerkezetből álló nyelvi egységek szerepelnek, attól függően teszünk írásjelet az egyes pontok végére, hogy ezek szervesen kapcsolódnak-e a bevezető mondathoz: ha igen, vessző kell, és az utolsó elem végére pont; ha nem, akkor pedig nem kell utánuk írásjel. Hogyha nincs szerves kapcsolat, vagyis nem teszünk írásjeleket, akkor az egyes elemek kis- vagy nagybetűsek is lehetnek. Az OH. két példát említ:

A munkáltató cégformája:
— költségvetési szerv, állami vállalat
— részvénytársaság
— kft.
— betéti társaság
— magánvállalkozás
— egyéb
(Ugyanez a lista a kisbetűs mellett nagybetűs formában is szerepel a 148. oldalon.)

Másfelől:
A magzatvizet kétféle módon tehetjük vizsgálatra alkalmassá:
a) amniocentézissel,
b) amnioszkópiával.

Énszerintem e két minta közül bármelyiket alkalmazhatja.
Megjegyzem, ezek a példák nem fednek le minden lehetőséget: az OH. további eseteket is említ (pl. tagolt mondategységek, ill. teljes mondatok felsoroláselemként, tagolt mondat és szószerkezet kevert használata, táblázatszövegek).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra