elemvizsgáló állomás

2010. 07. 18.


A kérdésem, hogy egy összetett szó esetén, amit kötőjellel kell írni ott hova kerül a kötőjel?

Pl.: „Elemvizsgáló-állomás” vagy „Elem-vizsgálóállomás”?

Illetve ha ezt helyhiány miatt három sorba kell írni, és elválasztás miatt is keletkezik még egy kötőjel, akkor hova kerülnek a kötőjelek?

Pl.:
„Elemvizsgáló-állomás” esetén:
„Elem-
vizsgáló
-állomás”?
vagy
„Elem-
vizsgáló-
állomás”?


A folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetek esetében, ha akár a jelző, akár a jelzett szó, vagy pedig mindkettő önmagában is összetett szó (1+2, 2+1 vagy 2+2 szerkezetű), a jelentésváltozás ellenére többnyire különírást kell alkalmazni, pl. „mutató névmás”, „növényvédő szer”, „rakétaindító állvány” stb. (Osiris Helyesírás 113-114) Ennek alapján tehát a helyes írásmód: „elemvizsgáló állomás”.
Ez a szabály azonban nem szigorú, csupán tendencia. Kivételt képeznek alóla azok az összetett alaptagot tartalmazó szerkezetek, amelyekben az alaptagnak mind az előtagja, mind az utótagja egy szótagos szóalak, s összetétel voltuk a mai nyelvi tudás számára részben már elhomályosult, pl. „javítóműhely”, „forgószínpad”, „mérőműszer”. Ezen túlmenően léteznek olyan melléknévi igenévi jelzős kapcsolatok, amelyekben az egybeírás pusztán az írásszokáson alapul, pl. „vendéglátóipar”, „előhívótank”. (Osiris Helyesírás 114).
Mivel a kérdezett szó a fenti kivételes esetek egyikébe sem tartozik bele, az „elemvizsgáló állomás” írásmódot javaslom. Ha három sorba kell leírni, a következőképpen kell elválasztani:
„Elem-
vizsgáló
állomás”.
Ami a kérdése általános részét illeti, azoknál az összetett szavaknál, amelyeknél kötőjel használata szükséges (ld. szótagszámlálási szabály, első, második és harmadik mozgószabály), a kötőjel – a magyar helyesírás értelemtükröztető jellegéből következően – a fő összetételi határra kerül. Ennek a helyét az adott szó ismeretében lehet megállapítani.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra