írásjelhasználat felsorolás, feladatok után

2010. 07. 21.

A felsorolással kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Amikor felszólító mondat után következik a felsorolás, hova kell tennem a felkiáltójelet?
Pl. Az 1, 2, 8, 9 számjegyek egyszeri felhasználásával írd le: a) a legkisebb négyjegyű páros számot: _______
b) a legnagyobb négyjegyű páros számot: _______
Vagy ebben az esetben nem használunk felkiáltójelet?

A helyesírási szabályzat nem szabályozza ezt a kérdést, amely elsősorban szerkesztési-tipográfiai feladat. Az alapelv az, hogy a felsorolásokban is érvényesíteni kell az írásjelezést, vagyis használni kell a tagoló vesszőket és be kell fejezni a mondatot. Ezt követve a felsorolásban vesszőket, a végén pedig mondatzáró írásjelet kell alkalmazni. Az alapelvet azonban megzavarja a feladatlap válasz funkciója (amely elvileg új mondatnak minősül), illetve hasonló problémát vet fel a táblázatokba tördelt szöveg is.
A tördelési szempontot is figyelembe véve a jelen, írásjelek nélküli megoldást elfogadhatónak tartjuk. Ha viszont az alapelvet érvényesíteni akarja, akkor az a) felsorolás végén vesszőt, a b) felsorolás végén felkiáltójelet kell alkalmazni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra