változásbejelentés, változásbejelentő

2010. 07. 26.

A változásbejelentés és a változásbejelentő szóösszetételek helyesírására lennék kíváncsi. A magyar helyesírás szabályainak vonatkozó részét is szeretném kérni!

A kérdezett szavak helyes írásmódja a tagok közötti jelöletlen nyelvtani viszony miatt (valamely változásnak a bejelentése, illetve valamely változást bejelentő) az egybeírás: változásbejelentés, változásbejelentő. A vonatkozó szabálypont a különírás és az egybeírás általános elveit taglaló 95. szabálypont: „Ha egy raggal jelölhető, különírt szókapcsolat elemei (pl. kéményt seprő, félig kész, a nap sugara stb.) rag nélkül állnak együtt, szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő, félkész, napsugár stb.” Valamint: az egyes nyelvtani viszonyoknak megfelelően, a tárgyas összetételek (pl. változásbejelentő) írásmódját a 123/c szabálypont, míg a birtokos jelzős összetételek (pl.: változásbejelentés) írásmódját a 128/c pont írja elő.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra